Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MySQL bazı versiyonlarında bir önceki aldığımız yedekleri çalıştırmak istediğimizde "invalid-default-value for timestamp field" hatası dönmektedir. MySQL 5.7.21 den MySQL 5.7.22 versiyonlarına geçişte bu sorunu yaşadığımdan paylaşmak istedim.

"my.cnf" MySQL Konfigrasyon dosyası içine aşağıdaki satırı ekleyelim: 

sql_mode=ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

 

MySQL yeniden başlatalım..

# service mysqld restart