Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Yararlı yazılımları yüklemek için bazı kullanışlı harici depoları ekleyelim. Böylelikle yum komutumuz yükleyeceği paketlerin depolarını ayarlamış olacağız.

yum -y install yum-plugin-priorities

sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=1/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

EPEL  Deposunu Ekleyelim: 

yum -y install epel-release
 
sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=5/g" /etc/yum.repos.d/epel.repo

sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/epel.repo

yum --enablerepo=epel install [Package]

 

SClo Deposunu Ekleyelim:

yum -y install centos-release-scl-rh centos-release-scl

sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=10/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl.repo

sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=10/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl-rh.repo

sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl.repo

sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl-rh.repo

yum --enablerepo=centos-sclo-rh install [Package]

yum --enablerepo=centos-sclo-sclo install [Package]

Remi's RPM Repositor: 

yum -y install http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=10/g" /etc/yum.repos.d/remi-safe.repo

sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/remi-safe.repo

yum --enablerepo=remi-safe install [Package]